Cloxalene Duo Laktasyon Dönemi Meme İçi Merhem

Cloxalene Duo Laktasyon Dönemi Meme İçi Merhem

CLOXALENE DUO, beyaz veya beyaza yakın renkte bir merhem olup, 5ml’lik plastik enjektör; 200 mg ampisilin sodyum (188.2 mg ampisilin baza eşdeğer) ve 200 mg dikloksasilin sodyum (191.4 mg dikloksasiline eşdeğer) ihtiva eder.  Laktasyondaki ineklerde ampisilin ve dikloksasiline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu akut, subakut ve kronik mastitis tedavisinde etkilidir. Etkili olduğu patojenlerin en başta gelenleri […]

CLOXALENE DUO, beyaz veya beyaza yakın renkte bir merhem olup, 5ml’lik plastik enjektör; 200 mg ampisilin sodyum (188.2 mg ampisilin baza eşdeğer) ve 200 mg dikloksasilin sodyum (191.4 mg dikloksasiline eşdeğer) ihtiva eder. 

Laktasyondaki ineklerde ampisilin ve dikloksasiline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu akut, subakut ve kronik mastitis tedavisinde etkilidir. Etkili olduğu patojenlerin en başta gelenleri şunlardır: stafilokoklar (Staph. aureus- penisilin dirençli suşlar dahil, Staph epidermidis), streptokoklar (Str. agalactiae, Str. dysgalactiae, Str. uberis, Str. zooepidemicus), aktinomisetler (A. pyogenes), kolibasili (E.coli), enterokoklar (E.Faecalis).

5 ml’lik beyaz renkli steril polietilen enjektörler 60 adetlik karton kutularda satışa sunulmuştur.