ENCEFAL-VAC

ENCEFAL-VAC

Kanatlı Ensefalomyelitis’e karşı Liyofilize Canlı Aşı

Kanatlı Ensefalomyelitis’e karşı Liyofilize Canlı Aşı

İçme suyunda oral yolla kullanıldığında etkilidir.2 aylıktan küçük tavuklar aşılanmamalıdır.

-1000 doz içeren 10 ml’lik beyaz renkli tip I cam şişelerde, 10’lu karton  kutularda prospektüs ile birlikte sunulmuştur.