G-OLVAC

G-OLVAC

Enfeksiyöz Bursal Hastalık ve Newcastle Hastalığına karşı yağ emülsifiye inaktif aşı

Enfeksiyöz Bursal Hastalık ve Newcastle Hastalığına karşı yağ emülsifiye inaktif aşı

G-OLVAC, Newcastle Hastalık virusu ve Enfeksiyoz Bursal Hastalık virusunun son derece immunojenik suşlarından üretilmiş kombine bir aşıdır. 

Aşı, her hayvana 0.5 ml dozda, deri altı yol ile boynun gerisinden ya da kas içi yolla göğüsten uygulanmalıdır.

-500 doz (250ml) ve 1000 doz (500ml) polipropilen şişelerde sunulmuştur.