HG-GEL-VAC

HG-GEL-VAC

Kanatlı Korizasına karşı aluminyum hidroksite adsorbe edilmiş inaktif aşı

Kanatlı Korizasına karşı aluminyum hidroksite adsorbe edilmiş inaktif aşı

Kanatlı Enfeksiyoz Korizasının profilaksisinde kullanılır.

Aşı, damızlık ve yumurtacılarda, deri altı yolla boynun arkasına ve 0.5 ml dozunda uygulanmalıdır.

500 doz (250ml) ve 1000 doz (500ml) polipropilen şişelerde sunulmuştur.