IB-OLVAC

IB-OLVAC

Enfeksiyöz Bronşitis ve Newcastle Hastalığına karşı yağ emülsifiye inaktif aşı

Enfeksiyöz Bronşitis ve Newcastle  Hastalığına karşı yağ emülsifiye inaktif aşı

Newcastle Hastalık ve Enfeksiyoz Bronşitis Hastalığının profilaksisinde endikedir.

Hayvanlar, 0.5 ml dozda, deri altı yol ile boyundan ya da kas içi yolla göğüsten uygulanmalıdır.

500 doz (250ml) ve 1000 doz (500ml) polipropilen şişelerde sunulmuştur.