YERSI-FISHVAX

YERSI-FISHVAX

Balıklarda Enterik Kızıl Ağız Hastalığına Karşı İnaktif Aşı İmmersiyon veya Enjeksiyon için Süspansiyon

Balıklarda Enterik Kızıl Ağız Hastalığına Karşı İnaktif Aşı İmmersiyon veya Enjeksiyon için Süspansiyon

Alabalıklar, salmonidlerde Enterik Kızıl Ağız hastalığına karşı aşılamada kullanılır.

İmmersiyon (daldırma) veya parenteral yoldan uygulanır.

1 L şişe aşı, 10.000 doz’luk enjeksiyon içindir.

1000 ml’lik (1 L) şeffaf polipropilen şişelerde satışa sunulmuştur.